Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

PPUH GAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizuje projekt pod nazwą "Budowa nowej ocynkowni ogniowej w technologii inteligentnego i zautomatyzowanego zarządzania procesem w Żorach". Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 28/10/2016 r. podpisaliśmy z instytucją finansującą umowę nr: POIR.03.02.02-00-0278/16. Całkowity koszt realizacji projektu: 15 930 319.00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania: 4 484 166.65 zł. Zapytania ofertowe związane z projektem są dostępne w zakładce PRZETARGI.

Fundusze Europejskie

Personal data processing security policy

PPUH GAL Sp. z o.o. Sp.k. informs that in order to protect the personal data of all contractors of PPUH GAL, a "Security Policy for the Processing of Personal Data" has been introduced, implementing the objectives and obligations arising from the provisions of law in the above scope. In order to fulfill the information obligation resulting from the GDPR, PPUH GAL hereby informs about the processing of personal data of contractors for the implementation of contracts concluded with contractors, in particular for the purpose of: issuing invoices, orders, tax returns, accounting and activities related to finances.

We care about quality

we constantly improve the quality of our services and the level of customer service

Member PTC

We are one of the 50 galvanizing plants associated in the Polish Galvanizing Society. We joined PTC in 1995 and since then we have continued our efforts to popularize hot-dip galvanizing as an effective method of anti-corrosion protection of steel.

PN-EN ISO 1461

We perform hot-dip galvanizing based on the PN-EN ISO 1461 standard, which specifies the requirements for hot dip zinc coatings. This standard clearly defines the thickness of the zinc coating depending on the thickness of the elements to be hot-dip galvanized.