Ekologiczne malowanie proszkowe.

Baza wiedzy

Wśród wielu zalet malowania proszkowego nie sposób pominąć czynników związanych z ekologią. Jak już pisaliśmy w artykule "Malowanie proszkowe technologia" sam sposób aplikacji lakierów proszkowych eliminuje emisję szkodliwych związków do atmosfery. Farby proszkowe w swoim składzie nie zawierają chemicznych rozcieńczalników, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie dziwią więc atesty wydawane dla farb proszkowych umożliwiające jej kontakt z żywnością oraz wodą pitną.

Kolejna podnoszona kwestia przez zwolenników tej metody to wydajność malowania proszkowego. Szacuje się że już pojedyncza warstwa lakieru nałożonego metodą proszkową odpowiada nawet trzem warstwom farby rozpuszczalnikowej. Mniejsza liczba warstw to także mniejsza ilość energii zużytej podczas samej aplikacji, co w przypadku dłuższych serii ma wymierne korzyści, zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.

Ekologiczna aplikacja jest także możliwa dzięki odpowiednim kabinom. Nowoczesne kabiny do malowania proszkowego posiadają systemy odzyskiwania drobinek lakieru, który nie przywarł do malowanego obiektu. Taki lakier może zostać wykorzystany ponownie, czego nie można powiedzieć o farbach rozpuszczalnikowych – pozostałości lakieru rozpuszczalnikowego najczęściej poddawane są już tylko utylizacji, naturalnie kosztem środowiska naturalnego.

Oprócz powyżej omówionych cech malowania proszkowego, mających bezpośredni związek z ochroną środowiska naturalnego nie bez znaczenia jest także trwałość uzyskiwanych powłok. Powłoki uzyskiwane w procesie malowania proszkowego są bardzo jednorodne oraz trwałe. Ich odporność na promienie UV oraz wilgoć jest właściwie poza wszelką konkurencją. Także odporność na uszkodzenia mechaniczne jest dużo wyższa aniżeli w przypadku lakierów nakładanych „na mokro”.

Powyżej przytoczone cechy procesu malowania proszkowego świadczą dobitnie że jest to metoda ekologiczna. Nie bez znaczenia ma również fakt że w tym wypadku za ekologią podąża także ekonomia tego rozwiązania.  

Ekologiczne malowanie proszkowe.
2019-04-08