Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego - wymagania ogólne

Baza wiedzy

Cynkowanie ogniowe jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania konstrukcji. W jego trakcie powinniśmy przede wszystkim skupić się na:

  • możliwości ocynkowania poszczególnych detali w perspektywie ich wymiarów - choć posiadamy najgłębszy piec na Podbeskidziu to jednak ma on określone możliwości gabarytowe przyjęcia elementów do cynkowania
  • indywidualne cechy materiałów poddawanych cynkowaniu ogniowemu wraz z wszystkimi konsekwencjami, zwłaszcza termicznymi
  • stan powierzchni konstrukcji przed cynkowaniem
  • metody montażu poszczególnych elementów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie otwory technologiczne itp.

Mówiąc o konstrukcji przeznaczonej do cynkowania mamy najczęściej na myśli elementy żeliwne oraz stalowe. W ramach przygotowania detali z wyżej wymienionych materiałów wykonujemy:

w tym procesie usuwamy niepożądane zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, zwłaszcza oleje, smary i inne substancje ropopochodne. Wykonujemy je w roztworze alkaicznym.

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego - wymagania ogólne
2017-10-06