Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego - wymagania szczegółowe

Baza wiedzy

Po wymaganiach ogólnych, pora na wymagania szczegółowe jakie należy uwzględnić w procesie cynkowania ogniowego.

Elementy spawane powinny być łączone metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć (mechanicznie) otulinę spawalniczą. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wady w powłoce cynkowej. Generalnie spawanie elektrodą wpływa na pogorszenie jakości powłok cynkowych.

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego - wymagania szczegółowe
2017-10-16