Wymagania technologiczne dla cynkowania ogniowego

Baza wiedzy

  • Usztywnienia i połączenia spawane - w przypadku usztywnień i połączeń spawanych profili nośnych należy unikać nakładek.
  • Usztywnienie z kątowników - w przypadku wykorzystania usztywnień z kątowników należy zostawić odstęp od elementu głównego w celu swobodnego spłynięcia cynku.
  • Przyspawane wzmocnienia - w przypadku przyspawanych wzmocnieniach należy przewidzieć odpływ cynku.
  • Żebra wzmacniające - w przypadku zastosowania żeber wzmacniających należy zostawić wycięcie w narożu, w celu umożliwienia wpływu i spływu cynku.
  • Profile zamknięte - w przypadku projektowania profili zamkniętych konieczne jest zapewnienie otworów na wprowadzenie cynku i odprowadzenie powietrza.
  • Wykorzystanie wewnętrznej przesłony do usztywniania profili lub rur - w przypadku wykorzystania wewnętrznej przesłony do usztywnienia profilu lub rury, konieczne jest zastosowanie przesłony z pościnanymi narożami, a w przypadku większych profili, konieczne jest także zapewnienie otworu po środku przesłony.
  • Połączenie spawane (doczołowe) - w przypadku takiego połączenia spawanego (doczołowego) zalecane jest wywiercenie otwory, w celu odprowadzenia potencjalnej wilgotności, która mogła się zgromadzić pomiędzy dwoma płaszczyznami (np. poprzez nieszczelne spawy)
  • Konstrukcje rurowe - w przypadku konstrukcji rurowych lub podobnych, należy przewidzieć otwory technologiczne, tak aby zapewnić łatwe wpłynięcie cynku i łatwe odpowietrzenie konstrukcji.
  • Elementy wykonane z zaślepionych rur lub profili - w przypadku elementów wykonanych z zaślepionych rur lub profili, należy wykonać otwory po przeciwległych stronach.
  • Konstrukcje rurowe - w przypadku elementów przestrzennych należy poszukać innego rozwiązania, które nie będzie powodowało problemów w samym procesie cynkowania, jak również w transporcie. Oczywiście należy również pamiętać o otworach na wpłynięcie cynku i odpowietrzenie elementu.

Pliki do pobrania

Wymagania technologiczne dla cynkowania ogniowego
2017-10-16