Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

PPUH GAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizuje projekt pod nazwą "Budowa nowej ocynkowni ogniowej w technologii inteligentnego i zautomatyzowanego zarządzania procesem w Żorach". Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 28/10/2016 r. podpisaliśmy z instytucją finansującą umowę nr: POIR.03.02.02-00-0278/16. Całkowity koszt realizacji projektu: 15 930 319.00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania: 4 484 166.65 zł. Zapytania ofertowe związane z projektem są dostępne w zakładce PRZETARGI.

Fundusze Europejskie

Nasze usługi

kompleksowe usługi zabezpiecznia antykorozyjnego metali

Cynkowanie ogniowe

wysokiej jakości cynkowanie ogniowe

Cynkowanie wysokotemperaturowe

dla detali poddawanych wysokim obciążeniom

Malowanie proszkowe

w nowoczesnej malarni proszkowej

Cynkowanie galwaniczne

certyfikowana linia galwaniczna

Śrutowanie

gruntowne czyszczenie strumieniowo-ścierne

Anodowanie aluminium

anodowanie naturalne i na kolorowo

Oksydacja stali

pokrycie stali cienką warstwą tlenków

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

PPUH GAL Sp. z o.o. Sp.k. informuje, iż celem chronienia danych osobowych wszystkich kontrahentów PPUH GAL, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” realizująca cele i obowiązki wynikające z przepisów prawa w powyższym zakresie. Celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, PPUH GAL informuje niniejszym o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów dla realizacji umów zawartych z kontrahentami w szczególności w celu: wystawiania faktur, zamówień, zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości i czynności związanych z finansami.

Dbamy o jakość

nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług oraz poziom obsługi naszych klientów

Członek PTC

Jesteśmy jedną z 50 cynkowni zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Cynkowniczym. Dołączyliśmy do PTC w roku 1995 i od tego czasu nie ustajemy w działaniach na rzecz popularyzacji cynkowania ogniowego jako skutecznej metody antykorozyjnego zabezpieczenia stali.

Norma PN-EN ISO 1461

Cynkowanie ogniowe wykonujemy w oparciu o normę PN-EN ISO 1461, określającą wymagania dla powłok cynkowych wykonywanych metodą zanurzeniową. Norma ta jednoznacznie określa grubość powłoki cynkowej w zależności od grubości elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego.